Natuur op erven

In opdracht van de gemeente Oss en met subsidie van de provincie Noord-Brabant werken Natuurbalans-Limes Divergens en Vink Tuin & Landschap aan het project 'Natuur op Erven'. Binnen dit project staat de versterking van de leefomgeving van soorten van erven in het agrarisch gebied centraal.

In het buitengebied van de gemeente Oss ligt hier een kans. Verspreid liggen erven die met behulp van (kleine) maatregelen op en rondom het erf eet-, schuil- en broedgelegenheid kunnen bieden. De neerwaartse trend in de aanwezigheid van doelsoorten kan worden gestopt en maatregelen kunnen aansluitend wijdverspreid (in de hele provincie) als voorbeeld dienen.

Op ongeveer 60 erven wordt een diversiteit aan maatregelen getroffen in de vorm van het aanbieden van nest- en schuilgelegenheid aan verschillende vogelsoorten, vleermuizen en insecten en door (her)inrichting van erven met verschillende typen beplanting, zoals heggen, houtwallen en hoogstamboomgaarden.

 

Meer informatie over het project is te vinden op http://www.natuuroperven.nl.

Monitoring Vliegend hert Limburg

Monitoring vliegend hert Limburg

Het vliegend hert is de grootste kever van Europa. In Nederland komt de soort in slechts vijf leefgebieden voor. In samenwerking met Natuurmonumenten coördineert bureau Natuurbalans de monitoring in de provincie Limburg. Met de nadruk op de gebieden Sint Jansberg en in het Geleenbeekdal.

Onder aan de pagina vindt u een handleiding voor de monitoring. In de handleiding staat alles wat u moet weten om de monitoring zo goed mogelijk uit te voeren. De kaarten met kansrijke gebieden kunt u uitprinten en de waarnemingslocatie aankruisen.

Het is de bedoeling de kansrijke locaties onder meerdere waarnemers te verdelen, zodat een zo groot mogelijk gebied afgezocht wordt.

 

Doorgeven waarnemingen

Het doorgeven van waarneming is van groot belang. Dat kan via onderstaand link (EIS-Nederland) of door een e-mail te sturen.

Klik hier om een waarneming door te geven.

 

Meedoen?

Wilt u meedoen? Neem dan contact op via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer.

Veel succes met de monitoring en dank voor uw inzet! Houd de nieuwsberichten in de gaten voor aankondigingen.

 

Kijk hier voor mee informatie over het vliegend hert:

http://www.eis-nederland.nl/vliegendhert

 

Wilt u zich aanmelden om deel te nemen aan de monitoring of hebt u vragen?

Neem dan contact op met:

Bureau Natuurbalans

Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen

Contactpersoon René Krekels:

E: vliegendhert@natuurbalans.nl

T: 024 -352 88 01

 
Downloads
Handleiding Vliegend hert

Contact opnemen

Meer informatie over de lopende projecten?

Neem contact op