Lopende projecten van
Natuurbalans-Limes Divergens

Natuur in de wijk

Net als in het buitengebied is er soms wrijving tussen de manier hoe wij onze leefomgeving inrichten en wat de planten en dieren nodig hebben om te kunnen overleven. Het project ‘Natuur in de Wijk’ houdt zich bezig met dit raakvlak. Samen met bewoners wordt actie ondernomen om stadsnatuur te versterken.