Natuur op erven

In opdracht van de gemeente Oss en met subsidie van de provincie Noord-Brabant werken Natuurbalans-Limes Divergens en Vink Tuin & Landschap aan het project 'Natuur op Erven'. Binnen dit project staat de versterking van de leefomgeving van soorten van erven in het agrarisch gebied centraal.

In het buitengebied van de gemeente Oss ligt hier een kans. Verspreid liggen erven die met behulp van (kleine) maatregelen op en rondom het erf eet-, schuil- en broedgelegenheid kunnen bieden. De neerwaartse trend in de aanwezigheid van doelsoorten kan worden gestopt en maatregelen kunnen aansluitend wijdverspreid (in de hele provincie) als voorbeeld dienen.

Op ongeveer 60 erven wordt een diversiteit aan maatregelen getroffen in de vorm van het aanbieden van nest- en schuilgelegenheid aan verschillende vogelsoorten, vleermuizen en insecten en door (her)inrichting van erven met verschillende typen beplanting, zoals heggen, houtwallen en hoogstamboomgaarden.

 

Meer informatie over het project is te vinden op http://www.natuuroperven.nl.

Meer weten over onze

lopende projecten?

Neem contact op