Biodiversiteit is niet alleen iets van het buitengebied. Ook op plekken waar veel mensen wonen, in de steden en dorpen, is natuur te vinden. Sommige soorten hebben zelfs een voorkeur voor dit type landschap. Maar net als in het buitengebied is er soms wrijving tussen de manier hoe wij onze leefomgeving inrichten en wat de planten en dieren nodig hebben om te kunnen overleven. Het project ‘Natuur in de Wijk’ houdt zich bezig met dit raakvlak. Samen met bewoners wordt actie ondernomen om stadsnatuur te versterken. Bijvoorbeeld door het ophangen van nestkasten voor huismussen en gierzwaluwen. Maar ook door een groene leefomgeving te creëren; gezond voor mens en dier.

 

Voor meer informatie zie www.natuurindewijk.nl.

Het project geeft invulling aan beleid van de provincie Noord-Brabant om biodiversiteit in de stad te versterken. De provincie heeft daarom een subsidie toegekend om het project mogelijk te maken. Uitvoering vindt plaats in samenwerking met o.a. de betrokken gemeenten en lokale partijen als natuur- en milieucentra, natuurwerkgroepen, buurttuinen, kinderboerderijen.

 

Van 2015 tot 2018 liep het project in een vijftal gemeenten: Schijndel, Oss, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. Op dit moment doen er dertien gemeenten mee: Etten-Leur, Oosterhout, Eindhoven, Gilze en Rijen, Bernheze, Oisterwijk, Oirschot, Boxtel, Heeze-Leende, Hilvarenbeek, Waalwijk, Meierijstad en Bergen op Zoom.

 

Kent u een gemeente waar ook kansen liggen voor een dergelijk project, neem dan contact met ons op.