Ecologisch adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens

Alles over flora, fauna, natuurwetgeving en meer

Sinds 1992 richt Natuurbalans-Limes Divergens uit Nijmegen zich op ecologisch onderzoek en advies in heel Nederland. Onze 18 medewerkers hebben een brede kennis van flora, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, en insecten. Inmiddels hebben we ook ruime ervaring op het gebied van natuurbeleid en natuurwetgeving. Deze kennis zetten we in voor inventarisaties, monitoringsprogramma’s, beheersplannen en toetsingen in het kader van de natuurwetgeving.

Helder en praktisch

Bij onze onderzoeken en rapportages staat de opdrachtgever centraal. De combinatie van kennis van soorten, ecosystemen en natuurwetgeving maakt het mogelijk om de voorliggende vragen helder en op maat te beantwoorden. De opgedane ervaring in de ruim twintig jaar van ons bestaan, zorgt voor maatwerk en op de praktijk gericht advies.

Natuurwetgeving: waar moet uw bedrijf aan voldoen?

De Nederlandse en Europese natuurwetgeving verandert snel. Natuurbalans-Limes Divergens kent de actuele regels en procedures en zorgt ervoor dat uw projecten maximaal de ruimte krijgen binnen de natuurwetgeving. Hierbij zoeken we naar praktische oplossingen.

Schakel onze hulp in bij het begeleiden van habitattoetsen, het verkrijgen van ontheffingen van de Wet natuurbescherming, of om gevolgen van Natura 2000 in uw organisatie in kaart te brengen.

ecologisch onderzoek
Ecologisch adviesbureau Ecologisch adviesbureau

Natuurbalans-Limes Divergens is aangesloten bij het  Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging.