Hoe ons ecologisch adviesbureau de natuur helpt te behouden

In sommige gevallen moet de natuur een handje worden geholpen. Natuurbalans-Limes Divergens doet dit door soortbeschermingsplannen en actieplannen op te stellen voor zoogdieren, amfibieën, insecten en reptielen. Zo dragen we bij aan het behoud van zeldzame en bedreigde soorten.

Een toekomst voor de hamster, knoflookpad en boomkikker

Sommige Nederlandse plant- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Het reguliere beheer blijkt voor deze soorten niet voldoende om ze duurzaam te kunnen behouden. Deze soorten vereisen specifieke maatregelen om ze voor uitsterven te behoeden. Om hieraan tegemoet te komen, heeft Natuurbalans voor de landelijke en provinciale overheid beschermingsplannen opgesteld. Doel van deze plannen is het behoud van deze soorten in Nederland veilig te stellen, met maatregelen op korte en lange termijn.

Opstellen beschermingsplan

In beschermingsplannen van Natuurbalans worden concrete maatregelen voorgesteld om de soort in Nederland te beschermen. Deze maatregelen zijn veelal op populatieniveau uitgewerkt. Op korte termijn zijn de maatregelen gericht op het veiligstellen van (rest)populaties. Op de langere termijn worden maatregelen gericht op het versterken en verbinden van leefgebieden en populaties om uiteindelijk te komen tot een duurzaam netwerk van metapopulaties.

 

Het tweede deel bestaat uit een actieplan. In dit deel worden concrete maatregelen voorgesteld om de soort in Nederland te beschermen. Deze maatregelen zijn veelal op populatieniveau uitgewerkt. Voorbeelden zijn aanvullend onderzoek naar verspreiding en knelpunten, het uitvoeren van inrichtings- en beheersmaatregelen en monitoring.


De maatregelen uit het actieplan gelden zowel voor de korte als de lange termijn. Op korte termijn zijn de maatregelen gericht op het veiligstellen van (rest)populaties. Op de langere termijn worden maatregelen gericht op het versterken en verbinden van leefgebieden en populaties om uiteindelijk te komen tot een duurzaam netwerk van metapopulaties.

Herintroductie van soorten

Van sommige inheemse soorten zijn populaties in Nederland gedecimeerd waardoor kans bestaat op uitsterven. Voor de geelbuikvuurpad, knoflookpad en boomkikker is Natuurbalans betrokken bij herintroductieprojecten. Voor zeldzame akkeronkruiden wordt door Natuurbalans een zaadbank opgezet en vindt op natuurakkers vermeerdering en oogst plaats.

De activiteiten van Natuurbalans-Limes Divergens bestaan hierbij uit:

  • Beoordeling van habitatkwaliteit binnen potentiële uitzetgebieden.

  • Opstellen van beheer- en inrichtingsplannen om habitatkwaliteit te verbeteren.

  • Ecologische begeleiding bij de uitvoering van beheer- en inrichtingsmaatregelen.

  • Het verzorgen van de kweek van amfibieën: eieren worden opgekweekt tot volgroeide larven of juvenielen, die vervolgens in uitzetgebieden worden geplaatst. Natuurbalans-Limes Divergens heeft een kweekkas op het terrein van de Radboud Universiteit. Ook vindt kweek plaats ‘in het wild’ onder extra beschermde omstandigheden.

  • Door monitoringonderzoek in de uitzetgebieden wordt het resultaat van de herintroductie gevolgd.

Bij herintroductie zijn vaak verschillende partners betrokken: financiers, gemeenten, terreineigenaren, onderzoekers en enthousiaste vrijwilligers. Natuurbalans-Limes Divergens brengt deze partijen bij elkaar om tot het beste resultaat te komen.

Hoe wij te werk gaan?

Overzicht soorten

Natuurbalans heeft soortbeschermingsplannen opgesteld voor hamster, vliegend hert, diverse sprinkhanen en verschillende amfibie- en reptielsoorten, waaronder knoflookpad, boomkikker, geelbuikvuurpad, zandhagedis, gladde slang en adder. 

Natuurbalans-Limes Divergens

helpt de natuur te behouden

Meer informatie?