Natuurbalans-Limes Divergens werkt aan natuurherstel

Natuurbalans-Limes Divergens uit Nijmegen heeft veel ervaring met het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen. Ook beheervisies voor beschermde natuurgebieden, ecologische verbindingszones, voormalige landbouwgronden en vennen laat u verzorgen door ons ecologisch adviesbureau.

We bundelen theoretische en praktische expertise

Bij het opstellen van inrichtingsplannen combineren we onze kennis van flora én fauna. Met bureaustudie en een uitvoerig veldonderzoek achterhalen we de bodemopbouw, natuurkwaliteiten, hydrologie en historie van het gebied. Dankzij de samenwerking met onderzoekscentrum B-Ware is het mogelijk de bodem en hydrologie in kaart te brengen. Het meten van fosfaatprofielen in de bodem bepaalt bijvoorbeeld of afplaggen zinvol is en hoe dik de afgeplagde laag moet zijn.

Begeleiden uitvoering en beheerplan

Voor de uitvoering van een door ons uitgewerkt plan, vinden wij ecologische begeleiding in het veld belangrijk. Dit biedt tevens de mogelijkheid om onverwachte omstandigheden ter plekke op te lossen. Hoe het gebied zich verder moet ontwikkelen hangt af van het natuurdoel, vastgelegd in het beheerplan. Voor een succesvolle start van natuurontwikkelingsprojecten begeleiden we het eerste jaar de ontwikkelingen, zodat optimale bijsturing mogelijk is.

Natuurbeheer en natuurontwikkeling

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden

Begrazing en maaibeheer

Natuurbalans heeft veel ervaring met maai- en begrazingsbeheer. Zo zijn we al langdurig betrokken bij het beheer van natuurgebieden zoals de Leemputten van Staverden (maaibeheer) en de Gelderse poort (begrazingsbeheer). Dankzij contacten met gespecialiseerde bedrijven is de inzet mogelijk van gescheperde schaapskuddes en jaarrondbegrazing met grote grazers.