Biodiversiteit is niet alleen iets van het buitengebied. Ook op plekken waar veel mensen wonen, in de steden en dorpen, is natuur te vinden. Sommige soorten hebben zelfs een voorkeur voor dit type landschap. Maar net als in het buitengebied is er soms wrijving tussen de manier hoe wij onze leefomgeving inrichten en wat de planten en dieren nodig hebben om te kunnen overleven. Het project ‘Natuur in de Wijk’ houdt zich bezig met dit raakvlak. Samen met bewoners wordt actie ondernomen om stadsnatuur te versterken. Bijvoorbeeld door het ophangen van nestkasten voor huismussen en gierzwaluwen. Maar ook door een groene leefomgeving te creëren, gezond voor mens en dier. Voor meer informatie zie www.natuurindewijk.nl.

Het project geeft invulling aan beleid van de provincie Noord-Brabant om biodiversiteit in de stad te versterken. De provincie heeft daarom een subsidie toegekend om het project mogelijk te maken. Uitvoering vindt plaats in samenwerking met de betrokken gemeenten en lokale partijen als natuur- en milieucentra, natuurwerkgroepen, buurttuinen, kinderboerderijen, etc. In 2015 is het project gestart in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Schijndel. Vanaf 2016 doen ook de gemeenten Tilburg en Breda mee. Kent u een gemeente waar ook kansen liggen voor een dergelijk project, neem dan contact met ons op.